Bijzonder onderwijs

Bijzondere scholen worden gesticht en instandgehouden door verenigingen of stichtingen vanuit verschillende levensbeschouwingen.
Ouders kunnen lid worden van deze verenigingen of stichtingen. Het is onderwijs dat vanuit zijn levensbeschouwelijke grondslag probeert aan te sluiten bij de thuissituatie.
Er zijn verschillende richtingen:

Algemeen Bijzonder onderwijs.
Evangelisch onderwijs
Gereformeerd onderwijs
Hindoe onderwijs
Islamitisch onderwijs
Joods onderwijs
Oecumenisch onderwijs
Protestants Christelijk onderwijs
Rooms Katholiek onderwijs
Terug Print