Dalton onderwijs

Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.
De drie principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken
vormen het uitgangspunt van Daltononderwijs.

Daltonscholen onderscheiden zich door een eigen kindvisie:

Daltonscholen gaan er vanuit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. Deze benadering leidt tot een democratische grondhouding.

De leerkrachten proberen een veilig, ondersteunend klimaat te bieden om het kind de kans te bieden zo zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan.

Daltonscholen gaan er vanuit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er zo positief mogelijk mee omgaat.

Door elk kind te benaderen als open, communicatief en redelijk, wordt persoonlijke groei geboden.

Leerkrachten hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.

In het spanningsveld van individuele belangen en belangen van de groep leert het kind zijn positie te bepalen.
website www.dalton.nl
Terug Print