Montessori onderwijs

Montessori onderwijs gaat ervan uit dat kinderen per ontwikkelingsfase in hun leven, belangstelling hebben voor bepaalde dingen en behoefte hebben bepaalde zaken te ontdekken.
Maria Montessori ontwikkelde zelf aangepast spel- en leermateriaal. In het klaslokaal is veel kleurrijk en mooi materiaal, Montessorimateriaal genoemd.
Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één groep. Zij kunnen samenwerken en elkaar helpen (sociale ontwikkeling).
Ieder kind werkt voor zichzelf en krijgt gelegenheid in eigen tempo de leerstof te doorlopen en te verwerken, op iedere tafel ligt wel iets anders. In de Montessorischool staat de eigen verantwoordelijkheid van het kind centraal. Het gaat om het zelf ervaren binnen een �voorbereide� omgeving.
website www.montessori.nl
Terug Print