Onderwijsnummer

In 2004 wordt gestart met de invoering van het onderwijsnummer. Wanneer ouders hun kind bij een school inschrijven, moeten zij het sociaal-fiscaal nummer (sofi-nummer) van hun kind opgeven. Dit nummer ontvangen zij tijdig van de belastingdienst. Leerlingen zonder sofi-nummer krijgen via de school van de Informatie Beheer Groep een speciaal nummer, het zogenaamde onderwijsnummer. Als een leerling zo'n nummer heeft moeten de ouders dat bij inschrijving aan de school melden.
Terug Print