Openbaar onderwijs

Openbare scholen worden gesticht en in stand gehouden door het gemeentebestuur.
Een openbare school wordt meestal bestuurd door het gemeentebestuur, maar soms ook door een bestuurscommissie, een stichting of een openbaar rechtspersoon die de gemeente heeft ingesteld.
Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, godsdienstige overtuiging of culturele achtergrond.
Op deze scholen wordt niet vanuit een bepaalde godsdienstige- of levensovertuiging onderwijs gegeven.
Terug Print