Schoolgids

Elke school heeft een schoolgids: een gids waarin de school zichzelf beschrijft voor ouders. In de schoolgids maakt de school duidelijk welke doelen ze nastreeft, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze daarmee heeft geboekt. Ook besteden alle basisscholen extra zorg aan leerlingen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen. In de schoolgids geven ze aan hoe die extra zorg eruit ziet. Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van ouders en leerlingen. De schoolgids is dus een aanvulling van de school op de informatie in de gids die u nu in handen heeft.
Terug Print