Schoolplan

Naast een schoolgids maakt elke school een schoolplan. In het schoolplan geven scholen voor de komende vier jaar aan op welke manier ze werken aan verdere verbetering van het onderwijs. Elke school is verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen. De informatie die dat oplevert, vormt de basis voor het plan.
Het plan wordt pas vastgesteld als de medezeggenschapsraad daarmee instemt. Dat betekent dat ouders via de medezeggenschapsraad een stevige vinger in de pap hebben als het om de kwaliteit van de school gaat.
Terug Print