Speciaal onderwijs

Voor kinderen met een handicap zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn ingedeeld in vier clusters:

Cluster 1.
Visueel gehandicapte kinderen.

Cluster 2.
Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen. - dove kinderen - slechthorende kinderen - kinderen met ernstige spraakproblemen

Cluster 3.
Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. - langdurig zieke kinderen

Cluster 4.
Kinderen met ernstige ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische stoornissen. - zeer moeilijk lerende kinderen - zeer moeilijk opvoedbare kinderen - psychiatrisch langdurig zieke kinderen - kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (kinderen met psychische problemen)

De clusters 2,3 en 4 werken samen in Regionale Expertise Centra (REC). Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een school voor (voortgezet) speciaal ondewijs, dan kunt u terecht bij de Commissie voor de Indicatiestelling in een REC.
Terug Print