Vrije school

De naam 'vrij� wil niet zeggen �niet streng of �zonder regels� maar heeft te maken met de onafhankelijkheid van deze school. Op de Vrije school speelt creatieve vorming een wezenlijke rol.
Vanaf zes jaar is er onderwijs in kunstzinnige sfeer met euritmie, tekenen, schilderen, handwerken, handenarbeid, muziek, toneel en vreemde talen.
Vanaf veertien jaar is het onderwijs gericht op oefenen, waarnemen en denken en daarnaast kunst- en handvaardigheidsvakken.
website www.vrijescholen.nl
Terug Print