Wanneer naar school?

Als uw kind twee of drie jaar is moet u al gaan nadenken over de basisschool van uw keuze. Het is heel belangrijk dat het kind in de eerste groep van de basisschool goed van start gaat.
Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het meestal al op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen. Scholen zijn niet verplicht zo'n kennismakingsperiode te houden.
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Elke openbare school is dan in principe verplicht om uw kind toe te laten. Zorg ervoor dat u uw kind tijdig inschrijft, want sommige scholen, vooral in grote steden, kennen een wachtlijst.
Een kind van vier is nog niet leerplichtig. Dat betekent dat het in principe thuis mag blijven.
Als uw kind vijf jaar wordt, is het geen zaak meer van mogen maar van moeten. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is ieder kind in Nederland namelijk verplicht om naar school te gaan.
U mag uw kind dan vijf uur of in speciale gevallen tien uur per week thuishouden. Een goede afspraak maken met de school is wel verstandig.

Terug Print